Drukuj
Odsłony: 31042

W dniach 18-20 kwietnia 2012r. na zaproszenie Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha Gminę i Miasto Nowogrodziec odwiedzi oficjalna delegacja z Gminy Srbac (Bośnia i Hercegowina) na czele z Naczelnikiem Gminy Živko Mikulić. Celem wizyty serbskich gości jest podpisanie umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Srbac a Gminą Nowogrodziec. Jest to wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla naszej gminy, lecz na skalę całego regionu dolnośląskiego.

    
 
                                                                                                                                  
     Mając na uwadze wydarzenia historyczne łączące oba regiony, jak również wspólne tradycje i obyczaje, Gmina i Miasto Nowogrodziec wystąpiła do Gminy Srbac w Republice Serbskiej Bośni i Hercegowiny z inicjatywą podjęcia przyjacielskiej współpracy w różnych dziedzinach życia obu gmin.
     Większość miejscowości z terenu Gminy Nowogrodziec zamieszkała jest przez reemigrantów z byłej Jugosławii. Są to potomkowie Polaków, którzy „za chlebem” wyjechali z Galicji do Bośni na przełomie XIX-XX wieku. Po drugiej wojnie światowej powrócili do kraju i osiedlili się na Dolnym Śląsku, między innymi właśnie w Gminie Nowogrodziec.
     Polscy reemigranci zamieszkiwali następujące miejscowości w Gminie Srbac, z których przesiedlili się do niżej wymienionych miejscowości naszej gminy: Novy i Stary Martyniec - Gościszów, Milików, Nowogrodziec, Rakovac - Parzyce, Kierżno, Zebrzydowa, Kunova – Czerna, Selitnesz - Nowa Wieś, Stara Dubrova, Gajevi – Wykroty.
     Przywieźli ze sobą i pielęgnują do dziś tradycje i obrzędy wywodzące się z tamtych regionów. W Gminie Nowogrodziec istnieją liczne zespoły ludowe i kapele śpiewające w języku serbskim. Ponadto publikowane są książki historyczne oraz opowieści memuarystyczne reemigrantów z Serbii.
    Jednym z przejawów korzystania z bogatej spuścizny kulturowej oraz tradycji wywodzących się z kultury bałkańskie jest organizowane corocznie przez gminę święto pieczonego prosiaka tzw. Pečenica. Impreza ta cieszy się wielką sympatią i dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz odwiedzających naszą gminę gości. Odbywa się w pierwszych dniach lipca we wsi Gościszów, zamieszkałej przez reemigrantów z miejscowości Novy i Stary Martyniec. Święto Pečenica organizowane jest na wzór serbskich uroczystości, podczas których prezentowany był obrzęd związany z przygotowaniem tej potrawy. Co roku impreza ściąga do wsi Gościszów kilka tysięcy gości.
     
     Z końcem miesiąca października 2011r. delegacja z Gminy i Miasta Nowogrodziec w składzie: Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Radny Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Zenon Szynka oraz pełniący rolę tłumacza Antoni Stec, udała się do Gminy Srbac w Bośni i Hercegowinie w celu nawiązania gminnej współpracy partnerskiej. Podczas pobytu w Gminie Srbac reprezentanci naszej delegacji spotkali się z władzami gminy, w tym z Naczelnikiem Živko Mikulić. Podczas prowadzonych rozmów przedstawili propozycję współpracy partnerskiej miedzy gminami, która została żywo przyjęta przez stronę serbską.
    
                                                                                                                  srbactablica2.jpg   
     Współpraca z zagranicą jak również promocja regionów to jedna z ważniejszych kompetencji wszystkich samorządów. Nawiązanie przyjaznej współpracy z Gminą Srbac jest dla naszej gminy szczególnie ważne i strategiczne. Mieszkańcy gminy Srbac to bardzo życzliwi ludzie, ogromnie gościnni, otwarci oraz pozytywnie nastawieni do życia. Współpraca między Gminą Srbac i Gminą Nowogrodziec na pewno przyniesie wiele korzyści mieszkańcom obu gmin, będzie inspiracją do organizacji wspólnych przedsięwzięć i spotkań.
     Czekamy na szanownych przedstawicieli władz gminy Srbac, tej umiłowanej przez wielu naszych rodaków gminy, ziemi która stała się dla nich drugą Ojczyzną.
 
 
 
z_kwiatami.jpg
 
 
 
 
 

Wizyta delegacji z Gminy i Miasta Nowogrodziec w składzie: Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Radny Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Zenon Szynka oraz pełniący rolę tłumacza Antoni Stec w Gminie Srbac w październiku 2011 r.