.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

 

Roczne stawki podatku od środków transportowych:

 

 1. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
 1. mniejszej niż 30 miejsc – 1.393,00 zł
 2. równiej lub większej niż 30 miejsc – 1.821,00 zł
 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
 1. powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie – 698,00 zł
 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 858,00 zł
 3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.179,00 zł
 1. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.714,00 zł
 1. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.500,00 zł
 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Samochody ciężarowe

liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita (w tonach)

Stawki podatku

(w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

       

2

3

4

5

 Dwie osie

    1.

               12

               13

             1.982,00

            1.982,00

2.

13

14

2.089,00

2.089,00

3.

14

15

2.249,00

2.249,00

4.

15

 

2.303,00

2.303,00

Trzy osie

    1.

               12

               17

            2.356,00

            2.356,00

2.

17

19

2.410,00

2.410,00

3.

19

21

2.410,00

2.410,00

4.

21

23

2.463,00

2.463,00

5.

23

25

2.463,00

2.463,00

6.

25

 

2.517,00

2.517,00

Cztery osie i więcej

    1.

               12

                25

             2.570,00

            2.570,00

2.

25

27

2.624,00

2.624,00

3.

27

29

2.677,00

2.677,00

4.

29

31

2.677,00

2.677,00

5.

31

 

2.731,00

2.731,00

 1. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku

(w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś, osie   jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

       

2

3

4

5

Dwie osie

 

    1.

               12

               18

             1.714,00

             1.714,00

2.

18

25

2.142,00

2.142,00

3.

25

31

2.142,00

2.142,00

4.

31

 

1.821,00

2.099,00

Trzy osie

    1.

               12

              40

             2.142,00

             2.196,00

2.

40

 

2.410,00

2.763,00

 1. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego:

Lp

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawki podatku

 

nie mniej niż

mniej niż

Oś, osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

5

Jedna oś

     1.

               12

               18

             430,00

             644,00

2.

18

25

430,00

698,00

3.

25

 

484,00

844,00

Dwie osie

     1.

               12

               28

            751,00

            1.019,00

2.

28

33

1.019,00

1.179,00

3.

33

38

1.340,00

1.554,00

4.

38

 

1.393,00

1.842,00

Trzy osie

    1.

               12

             38

           1.126,00

            1.179,00

2.

38

 

1.072,00

1.393,00

Formularze deklaracji:

 DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych + DT-1/A załącznik do deklaracji

           Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz.1731),

2. Uchwała nr LIV/411/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 04 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.