Vytisknout
Zobrazeno: 8231

Mając na uwadze analizę dotyczącą segregacji odpadów komunalnych odnotowano jej spadek w naszej gminie.

Większość z Nas zaczęła prowadzić wzorową selekcję odpadów, przyczyniając
się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy rozumieją potrzebę segregacji odpadów. Prowadzenie segregacji przez wszystkich mieszkańców gwarantuje niższą opłatę za odbiór odpadów komunalnych.

Pragnę również poinformować, że będą prowadzone kontrole przez Straż Miejską
w Nowogrodźcu oraz pracowników Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego
w Nowogrodźcu.

W przypadku stwierdzenia niesegregowania odpadów komunalnych w drodze decyzji administracyjnej zostanie określona miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tak jak za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

W trosce o nasze środowisko, jak również obniżanie kosztów odbioru i wywozu odpadów komunalnych, apeluję:  

Segregujmy odpady!

Liczę na Państwa i serdecznie dziękuję za dotychczasowe działania całej społeczności na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

                                                   Burmistrz Nowogrodźca

                                                       Robert Marek Relich