lp

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu prowadzącego działalności

Zakres prowadzenia działalności

Teren objęty prowadzoną działalnością

Data i numer decyzji

1.

SIMEKO Sp. z o.o.

ul. Karola Miarki 42

58-500 Jelenia Góra

Tel.:75 6428065

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Teren Gminy i Miasta Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6220.18.2011.OS

z dnia 28.11.2011 r.

ważna do dnia 01.12.2021 r.

zmiana: decyzja nr WK.6233.1.2015 z dnia 6 maja 2015 r.

zmiana: decyzja nr WK.6233.2.2017 z

16 lutego 2017 r.

2.

Jadwiga Mudrak

ul. Mickiewicza 21 B

59-730 Nowogrodziec

Tel.: 603981138

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Teren Gminy i Miasta Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6233.1.2014

z dnia 03.03.2014 r.

ważna do 03.03.2024 r.

3.

P.T.U. MATEX Mieczysław Brzuchowski

ul. Kolejowa 3

59-730 Nowogrodziec

Tel.: 608413984

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Teren Gminy i Miasta Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6322.4.2014

z dnia 21.05.2014 r.

ważna do 21.05.2024 r.

zmiana: decyzja nr WK.6233.2.2019 z dnia 23 maja 2019 r.

zmiana: decyzja nr WK.6233.5.2019  z dnia 03 lutego 2020 r.

4.

WC Serwis Sp. z o.o Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2,

41-808 Zabrze

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z toalet przenośnych

Teren Gminy i Miasta Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6233.6.2015.OS

z dnia 25 stycznia 2016 r.

ważna do dnia 25.01.2026 r.

5.

EKO-TECH Sp. j.

A. MierzwaW. Kurpaski

ul. Sienkiewicza 116/5

50-347 Wrocław

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przemysłowych

Gmina Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6233.1.2018

z dnia 30 lipca 2018 r.

ważna do dnia 02.08.2028 r.

6.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29

03-044 Warszawa

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Teren Gminy i Miasta Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6233.4.2018

z dnia 16.01.2019 r.

ważna do dnia 05.02.2029 r.

7.

Hydro-Tech Sp. z o.o.

ul. Młyńska 3a

59-730 Nowogrodziec

Tel.: 75 7349600

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Teren Gminy i Miasta Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6233.3.2019

z dnia 05 września 2019 r.

ważna do dnia 06.09.2029 r.

8.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Klon” Roman Kołotyło

Ławszowa 13, 59-724 Osiecznica

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Teren Gminy Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6233.1.2020

z dnia 26.02.2020 r.

ważna do dnia 04.03.2030 r.