Nazwa wsi pochodzi od imienia Gierałt, co było spolszczeniem od XIII wieku niemieckiego Gerhardo. Część miejscowości leżąca w okolicach dworca kolejowego nazywana była Heidegersdorf i z czasem nazwę zaczęto kojarzyć z cała miejscowością. W związku z tym w roku 1868 wystosowano do urzędu królewskiego prośbę o określenie nazwy osady. W dzienniku urzędowym z roku 1868, nr 856, strona 302 wydanego przez kamerę królewską w Legnicy ustalono, że oficjalna nazwa brzmieć będzie Gersdorf am Queis. Okolice Gierałtowa zamieszkane były już w czasach prehistorycznych, czego dowodem może być odnalezione w roku 1739 cmentarzysko całopalne z okresu brązu. Osada po raz pierwszy została wymieniona w dokumencie pochodzącym z roku 1250. Jednym z głównych zajęć tutejszej ludności było wytwarzanie przędzy. W wieku XIX w istniejącej już przędzalni wprowadzono maszyny parowe, co pozwoliło zautomatyzować produkcję. 20 września 1865 roku otwarto linię kolejową zwaną Koleją Górską, przy niej zaś Urząd Pocztowy. W 14 lipca 1871 roku odsłonięto pomnik żołnierzy z Gierałtowa, poległych w czasie wojny francusko – pruskiej 1870 – 1871. W roku 1873 Towarzystwo Akcyjne z Lubania otworzyło w Gierałtowie wielką fabrykę cegły klinkierowej, kamionki i ceramiki, dając tym samym pracę większości mieszkańców okolicznych osad. Obecnie jest to firma Ceramika Przyborsk sp. z o.o.

>>zobacz film <<

film - Matka Boska ze Świrza

TV Łuzyce swięto kresowe 2016