UCHWAŁA nr VI/21/15 z dnia 9 lutego 2015 r.w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Nowogrodziec Pobierz

UCHWAŁA nr XXII/144/16 z dnia 29 marca 2016 r.w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/118/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec Pobierz

UCHWAŁA nr XXIV/166/16 z dnia 30 maja 2016 r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze Gminy Nowogrodziec Pobierz

UCHWAŁA nr XXIV/167/16 z dnia 30 maja 2016 r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec Pobierz

UCHWAŁA NR XVIII/115/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Nowogrodzieci zagospodarowania tych odpadów Pobierz

UCHWAŁA NR XVIII/116/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/227/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze Gminy Nowogrodziec Pobierz

UCHWAŁA NR XVIII/117/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub dla innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku Pobierz

UCHWAŁA NR XVIII/118/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec Pobierz

UCHWAŁA NR XVIII/119/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/228/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec Pobierz

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Pobierz

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec- tekst po zmianach Pobierz

UCHWAŁA NR XLI/295/13 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/224/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec Pobierz

UCHWAŁA NR XL/281/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/228/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec Pobierz

UCHWAŁA Nr XXXIV/244/13 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/227/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze Gminy Nowogrodziec Pobierz

UCHWAŁA nr XXX/223/12 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Pobierz

UCHWAŁA nr XXX/224/12 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec Pobierz

UCHWAŁA nr XXX/225/12 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec i zagospodarowania tych odpadów Pobierz

UCHWAŁA nr XXX/226/12 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Nowogrodziec Pobierz

UCHWAŁA nr XXX/228/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec Pobierz