Archiwum wiadomości

Lipiec 2016

Witamy na stronie archiwum. Ta strona zawiera 24 artykułów podzielonych na miesiące i lata.
Wiadomości
4104

Wizja i Cele

  Szanowni Państwo, zapraszamy do współdecydowania o kierunkach rozwoju obszaru rewitalizacji. Diagnoza, spacer studyjny oraz spotkania w ramach warsztatów pozwoliły wypracować Czytaj więcej..

Wiadomości
3786

Uwaga rolniku - termin składania wniosków

         W miesiącu sierpniu w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysty Czytaj więcej..

Wiadomości
4125

Decyduj o Lokalnym Programie Rewitalizacji

  Rewitalizacja to proces zmierzający do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz l Czytaj więcej..

Wiadomości
4400

Warsztaty - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec

  Gmina Nowogrodziec przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Jest to jeden z ważniejszych dokumentów w kontekście nowego okresu programowania UE. Przyczyni Czytaj więcej..

Wiadomości
3913

Jak sfinansować pierwszy rok studiów?

Stypendia Pomostowe dla ambitnych maturzystów po raz CZTERNASTY Jak sfinansować pierwszy rok studiów? Najlepiej pozyskać stypendium „na start”. Taką pomoc oferuje Funda Czytaj więcej..

Wiadomości
3508

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego

Nowogrodziec, dnia 15 lipca 2016 r. BURMISTRZ NOWOGRODŹCA59-730 Nowogrodziec, ul. Rynek 1 WSS.5545.4.2016 Decyzja Nr 4/2016Burmistrza Nowogrodźcaz dnia 15 lipca 2016 r.      Czytaj więcej..

Tablica Ogłoszeń
3711

Zawiadomienie

Zawiadomienie- Obwieszczenie      ... Czytaj więcej..

Wiadomości
3647

Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Kierżno, Zagajnik i Milików

Dnia 3 czerwca 2016 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jałowcu na roboty budowlane dotyczące przebudowy dr&o Czytaj więcej..

Wiadomości
3640

Przebudowa drogi gminnej – ul. Jodłowej w Nowogrodźcu i Milikowie

Rozpoczyna się kolejna inwestycja Gminy Nowogrodziec dotyczącą przebudowy drogi gminnej nr 103889D – ul. Jodłowej w Nowogrodźcu i Milikowie.Ulica Jodłowa jest jedną z głównych arterii Czytaj więcej..

Wiadomości
5359

Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Urząd Miejski w Nowogrodźcu podaje do wiadomości Mieszkańców nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych >>Harmonogram wywozu odpadów -Gmina Nowogrodziec<< Czytaj więcej..

Wiadomości
5396

Pogotowie przeciwpowodziowe

  Nowogrodziec, 14 lipca 2016 r. WSS.5545.3.2016       DECYZJA Nr 3/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 14 lipca 2016 r.          Czytaj więcej..

Wiadomości
3618

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania pn. Organizacja pokazu kulinarnego

>>Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja pokazu kulinarnego podczas Dni Gminy i Miasta Nowogrodziec” złożonej w tryb Czytaj więcej..

Wiadomości
3721

Statystyczne badania ankietowe w gospodarstwach domowych

Główny Urząd Statystyczny prowadzi w całym kraju statystyczne badania ankietowe, w tym badania w gospodarstwach domowych, które pozwalają na ocenę warunków życia ludności i ko Czytaj więcej..

Wiadomości
3567

Oferta realizacji zadania publicznego pn."Organizacja pokazu kulinarnego podczas Dni Gminy i Miasta Nowogrodziec"

>>Urząd Miejski w Nowogrodźcu podaje do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego pn."Organizacja pokazu kulinarnego podczas Dni Gminy i Miasta Nowogrodziec"<< Czytaj więcej..

Wiadomości
3833

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec

Gmina Nowogrodziec przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Jest to jeden z ważniejszych dokumentów w kontekście nowego okresu programowania UE. Przyczyni się bowi Czytaj więcej..

Wiadomości
3915

Budowa drogi przy ulicy Jodłowej w Nowogrodźcu

Jedną z licznych inwestycji Gminy Nowogrodziec stanowi droga gminna przy ulicy Jodłowej łącząca Milików z centrum miasta Nowogrodziec. Jest to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańcó Czytaj więcej..

Wiadomości
3694

Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych

Trwa przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Kierżno i Zagajnik gminy Nowogrodziec.Inwestycja w Kierżno obejmuje drogę o długości 100 mb położoną na Czytaj więcej..

Wiadomości
6347

Zaproszenie na IV Jarmark Garncarski Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich serdecznie zaprasza na święto gminne "IV Jarmark Garncarski Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą", które odbędzie się w dniach 13-14 sierpnia 2016 roku Czytaj więcej..

Wiadomości
5596

Pečenica 2016

W dniach 2-3 lipca 2016 roku w Gościszowie gminy Nowogrodziec odbyła się coroczna impreza pod nazwą Pečenica 2016. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Mi Czytaj więcej..

Wiadomości
4358

Silny wiatr

Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu informuje, że od godz. 10:00 dnia 06.07.2016r. do godz. 17:00 dnia 06.07.2016r. prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km Czytaj więcej..

Wiadomości
3813

Seniorzy w Libercu

Dnia 28 czerwca 2016 roku grupa seniorów z Domu Dziennego Pobytu oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowogrodźcu uczestniczyła w wyjeździe do Liberca na polsko-czesko-niemieckie spotkan Czytaj więcej..

Gospodarka Odpadami Komunalnymi
4306

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych 2016/2017

Nowogrodziec Nowogrodziec II Nowogrodziec III Czerna, Gierałtów, Godzieszów Gierałtów II Gościszów, Milików, Zabłocie Kierżno, Parzyce, Kolonia Bieniec, Czytaj więcej..

Wiadomości
3564

Burze z gradem

Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu informuje, że od godz. 13:00 dnia 02.07.2016r. do godz. 22:00 dnia 02.07.2016r. prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 20 mm do 3 Czytaj więcej..

Wiadomości
4369

Zapraszamy serdecznie na Święto "Pečenica 2016" w Gościszowie gminy Nowogrodziec!

Zapraszamy serdecznie na Święto "Pečenica 2016" 2 - 3 lipca 2016 roku, Park Dworski w Gościszowie gminy Nowogrodziec! Czytaj więcej..

Wyników 1 - 24 z 24