Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Roczne stawki podatku od środków transportowych:

 1. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
 1. mniejszej niż 22 miejsca – 1.300,00 zł
 2. równiej lub większej niż 22 miejsca – 1.800,00 zł
 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
 1. powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie – 650,00 zł
 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 850,00 zł
 3. c)powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.100,00 zł
 1. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.700,00 zł
 1. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.400,00 zł
 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
Lp Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku

(w złotych)

nie mniej niż mniej niż Oś, osie   jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4 5

                                                                            Dwie osie

1. 12 13 1.450,00 1.450,00
2. 13 14 1.550,00 1.550,00
3. 14 15 1.650,00 1.650,00
4. 15   1.750,00 1.750,00

                                                                             Trzy osie

1. 12 17 1.760,00 1.760,00
2. 17 19 1.850,00 1.850,00
3. 19 21 1.950,00 1.950,00
4. 21 23 2.050,00 2.050,00
5. 23 25 2.150,00 2.150,00
6. 25   2.150,00 2.150,00

                                                                       Cztery osie i więcej

1. 12 25 2.250,00 2.250,00
2. 25 27 2.250,00 2.250,00
3. 27 29 2.250,00 2.250,00
4. 29 31 2.600,00 2.600,00
5. 31   2.650,00 2.650,00
 1. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepąo dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Lp Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku

(w złotych)

nie mniej niż mniej niż Oś, osie   jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4 5

                                                                            Dwie osie

1. 12 18 1.600,00 1.600,00
2. 18 25 1.600,00 1.600,00
3. 25 31 1.750,00 1.750,00
4. 31   1.800,00 2.000,00

                                                                      Trzy osie i więcej

1. 12 40 1.900,00 2.000,00
2. 40   2.400,00 2.500,00
 1. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego:
Lp Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawki podatku
  nie mniej niż mniej niż Oś, osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4 5

                                                                      Jedna oś

1. 12 18 400,00 600,00
2. 18 25 400,00 600,00
3. 25   400,00 650,00

                                                                      Dwie osie

1. 12 28 450,00 700,00
2. 28 33 600,00 840,00
3. 33 38 840,00 1.270,00
4. 38   1.130,00 1.670,00

                                                                    Trzy osie i więcej

1. 12 38 670,00 930,00
2. 38   930,00 1.260,00

Formularze deklaracji:

DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych + DT-1/A załącznik do deklaracji

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2025),
 2. Uchwała nr XLIII/291/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 października 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.