Wysokość stawek podatku leśnego na 2018 rok

0,220m3 drewna x 197,06 zł = 43,3532 zł

Załącznik nr 5 - Informacja w sprawie podatku leśnego

Załącznik nr 6 – Deklaracja na podatek leśny

podstawa prawna:

1.Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 , poz. 963)

2. Uchwała Nr XVIII/122/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego