Wysokość stawek podatku leśnego na 2017 rok

0,220m3 drewna x 191,01 zł = 42,0222 zł

Załącznik nr 5 - Informacja w sprawie podatku leśnego

Załącznik nr 6 – Deklaracja na podatek leśny

podstawa prawna:

1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 , poz. 996)
2. Uchwała Nr XVIII/122/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego