Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 59 wydanego dnia 26.08.2015 o godz. 12:30
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/3
Obszar województwo dolnośląskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 11:00 dnia 30.08.2015 do godz. 20:00 dnia 01.09.2015
Przebieg Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 32°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 95%
Uwagi Zmiana Ostrzeżenia dotyczy wydłużenia okresu ważności i podniesienia stopnia zagrożenia.
Dyżurny synoptyk Elżbieta Wojtczak-Gaglik
Godzina i data wydania godz. 10:10 dnia 30.08.2015
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/3 woj.dolnoslaskie od 11:00/30.08 do 20:00/01.09.2015 temp. maks do 35 st, temp min 17 st
   Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
   Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.