RSO

Bądź ostrożny – informacje o Regionalnym Systemie Ostrzegania (RSO)

Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje Regionalny System Ostrzegania (RSO), który umożliwia powiadamianie Mieszkańców o lokalnych zagrożeniach. System dostępny jest zarówno na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, naziemnej telewizji cyfrowej z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji na urządzenia mobilne.

Bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) to rozbudowany, a jednocześnie prosty w obsłudze, intuicyjny program, który ma na celu informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, a także edukowanie Mieszkańców poprzez dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych. RSO jest aplikacją obsługiwaną przez najpopularniejsze systemy operacyjne urządzeń mobilnych (Android, Apple – IOS, Windows Phone) umożliwiającą dostęp do komunikatów generowanych przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego na terenie całego kraju. Pobranie aplikacji możliwe jest za pośrednictwem:

  • Strony internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - https://www.duw.pl/pl/urzad/regionalny-system-ostrz - w zakładce „do pobrania”;
  • Sklepu dedykowanego odpowiedniemu systemowi operacyjnemu urządzenia mobilnego („Google Play”, „Apple App Store”, „Windows Phone Store”).

Aplikacja Regionalnego Systemu Ostrzegania pozwala m. in. na:

  • Przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych na terenie całego kraju z podziałem na kategorie: meteorologiczne, hydrologiczne, informacje drogowe, ogólne;
  • Przegląd informacji o stanach wód w rzekach całej Polski z wykorzystaniem interaktywnej mapy;
  • Dostęp do poradników postepowania w sytuacjach kryzysowych.