asf zd

Urząd Miejski w Nowogrodźcu przekazuje Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej.

>>ASF - apel do hodowcow trzody chlewnej<<

>>Ulotka ASF - hodowcy<<

>>Ulotka ASF - myśliwi i leśnicy<<

 >>ASF - zasady ochrony gospodarstwa<<

>>Ulotka ASF - padły dzik<<

>>Ulotka ASF - podróżni<<