komunikatzd

 

KOMUNIKAT

     Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-WCZK.642.71.2020.LK z dnia 25 września 2020 r. w dniu 6 października 2020 r. w godzinach 8.00-10.00 na terenie powiatu bolesławieckiego zostanie przeprowadzone ćwiczenie ostrzegania i alarmowania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza RENAGADE/SAREX-20, którego elementami będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statucie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W związku z ww. ćwiczeniami mogą zostać dwukrotnie uruchomione syreny alarmowe:

ogłoszenie alarmu – to dźwięk modulowany syreny przez okres 3 minut;

odwołanie alarmu – to dźwięk ciągły syreny przez okres 3 minut.