Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofert pisemnych na dzierżawę gruntów rolnych na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej

 

Ogłoszenie z załącznikami