Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/100/03 z dnia 30.09.2003
Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec

 

gmina nowogrodziec