Koszt remontów w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Zakładzie Opieki Leczniczej w Nowogrodźcu to milion sto tysięcy złotych.

Jest w tym dotacja z Unii, lwią część dokłada Gmina Nowogrodziec, reszta - to wkład własny jednostek.

Co zostanie wykonane i w jakim czasie – o tym w materiale.

>>Zachęcamy Państwa do obejrzenia materiału TV Łużyce pt. Remonty za ponad milion zł<<

11 września 2018 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę na realizację zadania pt. Remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w Godzieszowie, które zostało ujęte do realizacji w budżecie bieżącego roku.

Wykonawcą robót jest Spółka Hydro-Tech z Nowogrodźca. Zakres remontu obejmuje między innymi: prace rozbiórkowe, prace przy kominie, ocieplenie lukarn ponad dachem, pokrycie dachu dachówką cementową wraz z obróbkami blacharskimi oraz zainstalowanie instalacji odgromowej. Termin wykonania zadania został ustalony na dzień 19 grudnia 2018 roku. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 122 469,30 zł brutto.

Zadanie jest jednym z wielu inwestycji, które przyczyniają się do poprawy obiektów służącym Mieszkańcom. W Godzieszowie trwa realizowania przez samorząd lokalny Nowogrodźca budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Już niedługo Mieszkańcy będą się cieszyć z nowej drogi, która zostanie przebudowana ze środków pochodzących z budżetu Gminy Nowogrodziec.

Współpraca i realizowane zadania są efektem zaangażowania Mieszkańców i Pana Piotra Tutaka, Sołtysa Godzieszowa. Dziękujemy!

 

 

Rozpoczęto prace projektowe związane z przebudową kaplicy na cmentarzu komunalnym w miejscowości Gierałtów.

W ramach zadania obecny budynek kaplicy w Gierałtowie zostanie rozbudowany i wyposażony w instalację elektryczną.

Powierzchnia użytkowa zostanie powiększona do 70m2.
Teren wokół budynku zostanie utwardzony kostką brukową.

Przedstawiamy Państwu do wglądu wizualizację dokumentów projektowych.

Trwają prace przygotowawcze dotyczące budowy świetlicy wiejskiej w Gościszowie.
Świetlica znajdować się będzie przy Parku Dworskim.
Obejmować ona będzie salę wielofunkcyjną ze sceną i miejscem do zabawy mieszczącą około 200 osób, szatnie sportowe dla piłkarzy, Ochotniczą Straż Pożarną, bibliotekę, zaplecze kuchenne, pomieszczenie dla zespołu folklorystycznego, toalety oraz użytkowe poddasze.
Zaprojektowano ekologiczną instalację ogrzewania, instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną oraz klimatyzację. W zakresie zagospodarowania terenu zostały przewidziane chodniki wraz z dojściem do budynku i miejsca postojowe.
Jestem przekonany, że utworzenie nowej świetlicy wiejskiej w Gościszowie przyczyni się do większej integracji mieszkańców sołectwa, zapewni lepsze warunki dla OSP oraz piłkarzy, jak również stworzy idealne warunki dla zespołu folklorystycznego na prowadzenie zajęć oraz organizowania kameralnych imprez kulturalnych z wykorzystaniem zaplecza. Biblioteka zaś będzie miejscem, gdzie można wypożyczyć książki oraz poprowadzić ciekawe zajęcia pozalekcyjne..
Świetlica znajdować się będzie przy Parku Dworskim.
Obejmować ona będzie salę wielofunkcyjną ze sceną i miejscem do zabawy mieszczącą około 200 osób, szatnie sportowe dla piłkarzy, Ochotniczą Straż Pożarną, bibliotekę, zaplecze kuchenne, pomieszczenie dla zespołu folklorystycznego, toalety oraz użytkowe poddasze.
Zaprojektowano ekologiczną instalację ogrzewania, instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną oraz klimatyzację. W zakresie zagospodarowania terenu zostały przewidziane chodniki wraz z dojściem do budynku i miejsca postojowe.
Utworzenie nowej świetlicy wiejskiej w Gościszowie z pewnością przyczyni się do większej integracji mieszkańców sołectwa, zapewni lepsze warunki dla OSP oraz piłkarzy, jak również stworzy idealne warunki dla zespołu folklorystycznego na prowadzenie zajęć oraz organizowania kameralnych imprez kulturalnych z wykorzystaniem zaplecza. Biblioteka zaś będzie miejscem, gdzie można wypożyczyć książki oraz poprowadzić ciekawe zajęcia pozalekcyjne.

Uprzejmie informujemy Państwa, że rozpoczęto prace nad budową zaplecza sportowego na Stadionie Miejskim w Nowogrodźcu. Nowy, projektowany budynek zaplecza boiska sportowego usytuowany będzie w miejscu istniejącej szatni. Będzie on zaopatrzony w instalację ogrzewania ekologicznego, instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną oraz klimatyzację.

Na parterze przewidziano szatnie dla zawodników i sędziów wraz z węzłem sanitarnym, zaplecze socjalne i magazyn sprzętu sportowego.
Pierwsze piętro obejmuje salę konferencyjną, siłownię, salę do ćwiczeń, recepcję, szatnię damską i męską oraz WC.

Dzięki funkcjonalności nowego zaplecza sportowego można będzie sukcesywnie propagować zdrowy i sportowy styl życia. Nowy objekt umożliwi Mieszkańcom gminy rozrywkę w postaci wydarzeń sportowych, warsztatów, gier i zabaw. Ponadto zapewnione zostanie kolejne miejsce dla dzieci i młodzieży do rozwijania swoich pasji i zainteresowań związanych ze sportem, wzmacniania swoich mięśni, budowy ciała, koordynacji, a także rozwijanie swoich umiejętności interpersonalnych, kreatywności, pracy w grupie, co pozytywnie wpłynie na ich życie.

Obiekt projektowany jest zgodnie z wytycznymi Okręgowego Związku Piłki Nożnej.