Hydrotech przod www

Zgodnie  z koncepcją zagospodarowania Miasta Nowogrodźca i programem rewitalizacji, w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków, odbudowujemy istniejącą jeszcze w okresie powojennym wielowiekową architekturę,  przywracając układ urbanistyczny Nowogrodźca u zbiegu ulic 1 Maja i Bolesławieckiej.

droga www 410

Robert Relich, burmistrz Nowogrodźca w porozumieniu z samorządami i zarządcami dróg na terenie Gminy informuje o realizowanych zadaniach, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg.

07.08.2017 flagi na strone www

Po kilku latach starań i współpracy Gmina i Miasto Nowogrodziec wraz z samorządami Gminy Srbac w Republice Serbskiej Bośni i Hercegowiny, Gminy Gorzyce w Polsce i Powiatu Przemyślany na Ukrainie stanowi jedną wspólnotę, którą łączy wspólna historia i losy Mieszkańców.

statuetki www

Od wielu lat Jarmark Garncarski jest okazją do uhonorowania mieszkańców gminy, którzy swoją działalnością, talentem i zaangażowaniem  przyczyniają się do promocji Miasta i Gminy Nowogrodziec.

K O M U N I K A T

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje że, podczas zorganizowanej zbiórki publicznej na rzecz Laury Jadach
w trakcie obchodów Dni Nowogrodźca – V Jarmark Garncarski „Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą” w dniach 5 -6 sierpnia br. zebrano kwotę 1 833,37 zł oraz 90 forintów.

Kwesta do puszek została przeprowadzona przez Młodzieżową Radę której opiekunem jest pani Joanna Czerniawska.

Dodatkowo zorganizowana licytacja obrazów ofiarowanych przez miejscowych artystów przyczyniła się do pozyskania kwoty 800,00 zł.

Laura została w tym roku zakwalifikowana na leczenie komórkami macierzystymi, które jest szansą na poprawę stanu zdrowia.

Jednocześnie informujemy że, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizuje aukcję internetową pozyskanych przedmiotów o szczegółach której poinformujemy w późniejszym terminie na stronach tut. Ośrodka oraz Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

Wszystkim zaangażowanym w prowadzoną akcję oraz darczyńcom składamy serdeczne podziękowanie.

 Komitet Społeczny: Anna Lityńska

                              Anna Smereczyńska

                              Piotr Trzebuniak