Koncert Finałowy

Dnia 20 maja 2015 roku w Kościele p.w. św. Mikołaja odbył się pierwszy z cyklu koncertów zorganizowanych w ramach tegorocznego Festiwalu Muzycznego "Muzyka u Józefa Ignacego Schnabla". Inauguracji tego ważnego wydarzenia kulturalnego towarzyszyło prawykonanie Hejnału Nowogrodźca autorstwa mieszkańca Nowogrodźca Pana Włodzimierza Rucińskiego przez instrumentalistów z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Po słowie wstępnym przygotowanym przez Dyrektora Festiwalu Panią Elizę Szwed, komentarzu Dyrektora Artystycznego Festiwalu Pani Aleksandry Pijarowskiej oraz ks. Dziekana Krzysztofa Słabickiego, Festiwal został oficjalnie otwarty. Następnie na odrestaurowanych organach zaprezentował swój kunszt wybitny organista Christian Drengk. Recitalowi towarzyszył komentarz Pana Miłosza Kuli. Gromkimi brawami nagrodziła publiczność gminy Nowogrodziec talent i mistrzowską grę Artysty.

W drugim dniu Festiwalu, 21 maja tego roku, w Kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Nowogrodźcu odbył się drugi koncert w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego "Muzyka u Józefa Ignacego Schnabla". Z tej okazji wystąpił organista Piotr Rojek oraz waltornista Wawrzyniec Szymański. Artyści zaprezentowali niezwykły talent muzyczny, a samo spotkanie wzbudziło spore zainteresowanie wśród słuchaczy.

Trzeci dzień Festiwalu minął pod znakiem muzyki arabskiej i północnoafrykańskiej z wpływami europejskimi. Artyści, którzy wystąpili tego wieczoru to skrzypek – wirtuoz Jasser Haj Youssef oraz wokalistka Narjes Salmouna. Samo muzyczne spotkanie okazało się niezwykłym wydarzeniem, ponieważ mogliśmy usłyszeć muzykę wywodzącą się z zupełnie innej kultury. Po skończonym koncercie wykonawcy otrzymali owacje, co potwierdziło, że występ bardzo się spodobał nowogrodzieckiej publiczności. Artyści zgodnie obiecali, że w przyszłości na pewno odwiedzą naszą miejscowość z kolejnym wyjątkowym koncertem.

Dnia 23 maja, w czwartym dniu Festiwalu, w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu odbył się niezwykły koncert Motion Trio. Zespół "Akordeonowe trio", założony przez Janusza Wojtarowicza wraz z Pawłem Baranek i Marcinem Gałażyn, zaprezentował licznie zebranym Mieszkańcom i Gościom Nowogrodźca mistrzowską grę o bardzo zróżnicowanym repertuarze. Panowie są światowej klasy muzykami, laureatami wielu prestiżowych nagród, m.in. Grand Prix 4. Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego oraz Deutshe Shallplatten Kritik. W 2011 roku Artyści obchodzili jubileusz piętnastolecia istnienia zespołu "Akordeonowe trio".

W ostatnim dniu VII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Muzyka u J.I. Schnabla” odbył się niezwykły Finałowy Koncert Operowy. Przedstawienie pt. „Domek trzech dziewcząt” wykonali pedagodzy i studenci z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Było to spotkanie z Schubertem i Jego Muzyką, którą gorącymi brawami doceniła festiwalowa publiczność. 

Wszyscy Artyści Festiwalu otrzymali z rąk Burmistrza Nowogrodźca Pana Roberta Relicha, Dyrektora Festiwalu Pani Elizy Szwed oraz ks. Dziekana Krzysztofa Słabickiego kwiaty i podziękowania w postaci monety okolicznościowej i zbioru widokówek przedstawiających dawny i współczesny Nowogrodziec.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu Pani Eliza Szwed złożyła wyrazy uznania i podziękowania:
JM Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. dr hab. Krystianowi Kiełb,
Burmistrzowi Nowogrodźca Robertowi Relichowi,
Dziekanowi ks. Krzysztofowi Słabickiemu,
Dyrektorowi Artystycznemu dr Aleksandrze Pijarowskiej,
Miłoszowi Kula,
TV Łużyce,
Chórowi HARMONIA,
dzieciom z Zespołu Pieśni i Tańca Nowogrodziec pod kierownictwem Agnieszki Orawiec oraz dzieciom z zespołu „Mali Gościszowianie” pod kierownictwem Małgorzaty Potockiej oraz rodzicom,
Adamowi Wolańskiemu z Zakładu Organomistrzowskiego w Lubaniu,
Firmie HolidayArt,
Mariuszowi Urbanowi,
Aleksandrze Veer,
Alinie Łazowskiej,
kościelnemu z Kościoła Parafialnego i Pomocniczego w Nowogrodźcu,
strażnikom ze Straży Miejskiej w Nowogrodźcu
i wszystkim pozostałym, którzy przyczynili się do organizacji VII edycji Festiwalu.

Nowogrodziecki Hejnał autorstwa Włodzimierza Rucińskiego w wykonaniu absolwentów i studentów Akademii Muzycznej zakończył tegoroczną edycję Festiwalu. 

Organizatorem Festiwalu było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, współorganizatorem - Parafia pod wyzwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu. Honorowy patronat nad Festiwalem objęli Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski oraz JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu profesor AM dr hab. Krystian Kiełb. Opieka medialna - TVP Wrocław, Telewizja Łużyce, Radio Plus.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich jeszcze raz gorąco dziękuje wszystkim zaangażowanym w organizacje i przebieg wspaniałego wydarzenia kulturalnego, jakim jest Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Muzyka u J.I. Schnabla”, szczególne podziękowania składając na ręce Mieszkańców społeczności gminy Nowogrodziec za aktywny udział i zaangażowanie w życie kulturalne gminy.

Już teraz zapraszamy wszystkich melomanów na kolejną edycję Festiwalu w 2016 roku.

Relacje fotograficzne Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu:

>>Pierwszy dzień VII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Muzyka u J.I. Schnabla”<<

>>Drugi dzień VII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Muzyka u J.I. Schnabla”<<

>>Trzeci dzień VII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Muzyka u J.I. Schnabla”<<

>>Czwarty dzień VII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Muzyka u J.I. Schnabla”<<

>>Koncert Finałowy VII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Muzyka u J.I. Schnabla”<<

Źródło: GCKiS w Nowogrodźcu