profilaktyka gimn. zd

W dniach 4-5 maja 2015 roku uczniowie klas pierwszych i drugich Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu uczyli się w czasie spektaklu profilaktycznego i warsztatów, jak wyznaczać sobie cele i podejmować właściwe decyzje życiowe.

Aktorzy Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa w czasie ciekawego i pouczającego spektaklu motywowali uczniów do nauki poprzez ukazanie problemu i skutków „wygodnictwa i lawiranctwa”. Nakłaniali do refleksji nad własną postawą, wartością nauki w osiąganiu sukcesu i ukazywali konsekwencje rozpowszechniającej się wśród młodych ludzi „mody na nieuczenie się”. Interaktywna i humorystyczna konwencja przedstawienia wzbudziła zainteresowanie gimnazjalistów, którzy z zaciekawieniem śledzili losy głównej bohaterki – ich rówieśniczki.

W kolejnym dniu uczniowie klas drugich brali udział w warsztatach profilaktycznych pt. „Moda na nieuczenie się. Jak poradzić sobie z demotywacją”, które były prowadzone przez trenera z Krakowa, Magdalenę Szer. Uczestnicy zdobyli wiedzę i ćwiczyli swoje umiejętności w zakresie rozbudzania motywacji do nauki, radzenia sobie z wpływem grupy rówieśniczej, kształtowania postawy asertywnej, sztuki podejmowania właściwych decyzji i określania celów, które mają istotny wpływ na ich życie. Dowiedzieli się od specjalisty, że podstawowym warunkiem sukcesu jest uczenie się i praca nad sobą.

Kształtowanie kompetencji społecznych i emocjonalnych młodych ludzi to ważny aspekt oddziaływań z zakresu profilaktyki sięgania przez młodzież po używki oraz istotny czynnik chroniący i gwarantujący podejmowanie mądrych i odpowiedzialnych decyzji życiowych.

Społeczność Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu dziękuje serdecznie Burmistrzowi Nowogrodźca Robertowi Relichowi za sfinansowanie tego ważnego przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki.

Mamy nadzieję, że uczniowie dzięki udziałowi w warsztatach profilaktycznych, znacznie zwiększą swoje szanse na osiągnięcie sukcesu życiowego i będą dokonywać tylko właściwych wyborów życiowych.

W trosce zdjęcia

Źródło: Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu