Bieg 2015 zd

>>TV Łużyce - Ogólnopolski Bieg Uliczny "Nowogrodziecka 10-ka"<<

Urząd Miejski w Nowogrodźcu serdecznie zaprasza do udziału w XVII Ogólnopolskim Biegu Ulicznym - "Nowogrodziecka 10-ka".

Impreza sportowa odbedzie się w dniu 21 czerwca 2015 roku.

Organizatorem jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich.

Plakat   -   XVII Ogólnopolski Bieg Uliczny - "Nowogrodziecka 10-ka"