Darmowy dostęp do Internetu

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu - Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu zaprasza do korzystania z darmowego dostępu do Internetu we wszystkich swoich placówkach. Dzięki udziałowi w programie „Orange dla bibliotek” biblioteka otrzymała dotację finansową (darowiznę pieniężną) do wykorzystania na cele edukacyjne oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników bibliotek.
Uzyskana dotacja w wysokości 3 774,11 zł. zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w 5 placówkach biblioteki.

Celem Programu jest wspieranie rozwoju informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Czytelników i wszystkich zainteresowanych zapraszamy do bezpłatnego korzystania z Internetu w następujących placówkach:

• Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu
• Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu – Filia w Gierałtowie
• Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu – Filia w Gościszowie
• Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu – Filia w Wykrotach
• Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu – Filia w Zebrzydowej

Źródło: Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu