Święto Kresowe zd

Już po raz szósty w miejscowości Gierałtów gminy Nowogrodziec odbyło się Święto Kresowe. W dniu 14 czerwca 2015 roku Mieszkańcy Gierałtowa gorąco witali licznie zgromadzonych Gości. Organizatorami wydarzenia byli Radny Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Kazimierz Czerniak, Rada Sołecka, Rada Rodziców, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie, OSP, Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Sportowy „Granit” ,Schola w Gierałtowie oraz Urząd Miejski w Nowogrodźcu, współorganizatorem - Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym p.w. Św. Antoniego w Gierałtowie. Po mszy świętej Mieszkańcy i Goście Gierałtowa wzięli udział w Apelu Pamięci pod tablicą upamiętniającą męczeństwo Polaków zamordowanych na Kresach Południowo Wschodnich przez organizacje ukraińskich nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię w latach 1937-1948.
W swoim przemówieniu Burmistrz Robert Relich, wspominając o prześladowaniach, aresztowaniach i deportacjach, podkreślił ważną rolę, jaką odgrywały w życiu Kresowian rodzina, wiara, miłość do Ojczyzny. Gospodarz gminy Nowogrodziec powiedział, że w odpowiedzi na liczne prośby Mieszkańców naszej gminy, wystąpił osobiście do władz powiatu Przemyślany z inicjatywą uporządkowania terenu cmentarza polskiego w miejscowości Świrz. Z tej właśnie wsi ludność polska została przesiedlona na tereny gminy Nowogrodziec. Nasi Seniorzy do dziś pamiętają o miejscach pochówku swoich najbliższych, chcieliby odwiedzać cmentarz katolicki w Świrzu. Przez Burmistrza Roberta Relicha zostały podjęte ważne kroki zmierzające do systematycznego porządkowania cmentarza w Świrzu, wyznaczenia granic terenu cmentarza oraz ustalenia listy osób pochowanych na nim. 5 lipca przedstawiciele naszej gminy w składzie: Kazimierz Czerniak, Piotr Nieratka, Krzysztof Stefan oraz Stanisław Żółtański rozpoczną prace porządkowe w ramach akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia” zorganizowanej przez TVP Wrocław.
Kwiaty przed tablicą upamiętniającą męczeństwo Polaków złożyli: Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Antoniną Szelechowicz, Radnym Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Kazimierzem Czerniakiem i Sołtysem Gierałtowa Jadwigą Kleszczyńską, przedstawiciele 23 Śląskiego Pułku Artylerii, Kombatanci Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejsko – Gminnego w Nowogrodźcu na czele z Porucznikiem w stanie spoczynku Józefem Komarem, przedstawiciele OSP w Gierałtowie na czele z Prezesem Józefem Zborowskim, przedstawiciele społeczności szkolnej Gierałtowa, Pani Henryka Pilna wraz z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu Elizą Szwed.
Po zakończeniu uroczystości - Apelu Pamięci, odbył się przemarsz uczestników „Święta Kresowego" na plac przy remizie OSP w Gierałtowie, gdzie Mieszkańców oraz gości wsi Gierałtów serdecznie powitali Gospodarz gminy Robert Relich, Radny Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Kazimierz Czerniak oraz Sołtys wsi Gierałtów Jadwiga Kleszczyńska, dokonując uroczystego otwarcia VI Edycji „Święta Kresowego".
Program artystyczny rozpoczął się Koncertem Orkiestry Dętej. Nawiązując do kultury południowo-wschodniej z charakterystycznym repertuarem kresowym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie oraz zespoły śpiewacze. Strażacka Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Gierałtowa zaprezentowała swoje umiejętności. Odbył się również pokaż jeździectwa konnego. Podczas imprezy można było degustować potrawy kresowe, podziwiać wystawę fotografii oraz ekspozycję sprzętów przywiezionych ze wsi Świrz powiatu Przemyślany obwodu Lwowskiego, film o Kresach, Izbę Kresową Leszka Duszeńko. Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji.
Piękna pogoda towarzyszyła uczestnikom imprezy przez cały dzień. Zakończyło się Święto Kresowe w Gierałtowie wspaniałą zabawą taneczną przy dźwiękach kapeli „Swojaki”.
Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich gorąco dziękuje wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg Święta Kresowego w Gierałtowie, dziękuje Mieszkańcom i Gościom gminy Nowogrodziec za udział w Święcie Kresowym!

>>Galeria zdjęć - Święto Kresowe<<