Mamy swoją monografię zd

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich z wielką przyjemnością informuje, że na rynku wydawniczym pojawiła się książka związana z historią Nowogrodźca i jego okolicy pt. „Nowogrodziec. Miasto ceramiki oraz jego okolice na przedwojennych pocztówkach” autorstwa rodzimych literatów – Mieszkańców Nowogrodźca Pana Krzysztofa Stefana i Pana Piotra Nieratki.

Na 352 stronach Czytelnik znajdzie nie tylko kolekcję przedwojennych pocztówek związanych z Nowogrodźcem oraz miejscowościami znajdującymi się na terenie dzisiejszej gminy Nowogrodziec. W publikacji znajdą się również ciekawe epizody związane z historią miasta Nowogrodźca, zwłaszcza z okresu powojennego. Duży rozdział poświęcony jest nieistniejącej już wsi Ołdrzychów, która obecnie jest częścią Nowogrodźca.

W osobnym rozdziale Czytelnik znajdzie informacje związane z historią nowogrodzieckiej branży ceramicznej, zarówno przedwojennej, jak i powojennej. W sposób szczególny został potraktowany okres z lat 1945-1947, a więc czas akcji osadniczej na Ziemiach Odzyskanych, których obszar obecnej gminy Nowogrodziec był częścią. Przedstawione zostały problemy, z jakimi przyszło się zmierzyć ówczesnym „Pionierom”, jak propaganda tamtego okresu nazywała polskich osadników na poniemieckich ziemiach.

Autorzy publikacji poświęcili jeden rozdział przedstawieniu specyficznej historii dwóch największych grup osadniczych na terenie obecnej gminy Nowogrodziec. Chodzi tu o Polaków z Jugosławii oraz z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej. Polacy ze Świrza i jego okolic przybyli na ten teren z bagażem bardzo traumatycznych przeżyć związanych z działalnością ukraińskiej partyzantki w ich rodzinnych stronach.

Wszystkie rozdziały okraszone są dużą ilością unikatowych zdjęć, pochodzących z prywatnych kolekcji. Większość z nich nie była do tej pory nigdzie publikowana.

Dnia 16 czerwca 2015 roku w Bibliotece Miejskiej odbyła się autorska prezentacja książki Pana Krzysztofa Stefana i Pana Piotra Nieratki. W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Eliza Szwed, Radni Rady Miejskiej, dyrektorzy placówek oświatowych, sołtysi oraz pracownicy bibliotek naszej gminy. Autorzy monografii opowiedzieli zebranym o swojej wieloletniej pracy nad książką, zademonstrowali zbiór materiałów, kronik, zdjęć i przedmiotów związanych z historią naszego miasta.

W imieniu całej społeczności gminy Nowogrodziec oraz swoim własnym Burmistrz Robert Relich podziękował gorąco za promowanie, ukazanie piękna i walorów naszej miejscowości, kształtowanie własnej tożsamości, patriotyzmu, przywiązania do rodzinnych stron, zapobieganie zaginięciu wiedzy o naszym regionie oraz za popularyzowanie historii i kultury naszej umiłowanej Małej Ojczyzny!

Gospodarz gminy Robert Relich gorąco zachęca Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec do zapoznania się z bogatą treścią unikatowego wydania, odtwarzającego dzięki różnorodności unikatowych zdjęć, niepowtarzalny klimat gminy Nowogrodziec.

Mamy swoją monografię Autoray

Mamy swoją monografię zdjęcia