Manewry Strażaków

W sobotę, 27 czerwca br., zostały przeprowadzone ćwiczenia doskonalące dla Strażaków. Organizatorem wydarzenia była Gmina Nowogrodziec. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Czernej, Gościszowa, Gierałtowa, Zebrzydowej, Wykrot oraz Nowogrodźca – Osiedle.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie osiągania gotowości bojowej poszczególnych OSP we wskazanym miejscu do prowadzenia działań ratowniczych. Pozostałe cele to: sprawdzenie sprawności technicznej urządzeń będących na wyposażeniu pojazdów pożarniczych, łączności radiowej jednostek oraz realizacji jednego z wybranych scenariuszy działań ratowniczych.

Alarmowanie jednostek odbywało się głównie przez system selektywnego alarmowania uruchomianego ze Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu przez pełniącego w tym dniu dyżur starszego ogniomistrza Rafała Sądaja.

Strażacy - ochotnicy z gminy Nowogrodziec doskonalili swoje umiejętności między innymi z zakresu uwalniania osób uwięzionych w pojazdach, udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku wypadku do momentu przekazania służbom medycznym, zabezpieczania uszkodzonego pojazdu. Ponadto przeprowadzono ćwiczenia doskonalące w rozwijaniu linii natarcia z poborem wody z akwenu, w rozwijaniu linii szybkiego natarcia, w sprawowaniu drabiny (na pozór - łatwe zadanie, lecz niektórym Strażakom sprawiło problem) oraz w ratownictwie wodnym na terenie objętym powodzią.

Pojazdy pożarnicze przemieszczały się w różne miejsca gminy, co było dodatkowym sprawdzianem znajomości topografii naszych terenów.

Prowadzący ćwiczenia w pierwszej kolejności zwracali uwagę na bezpieczeństwo ratowników podczas zajęć.

Reasumując, Strażacy gminy Nowogrodziec stale ćwiczą i doskonalą swoje umiejętności, by jeszcze szybciej i skuteczniej nieść pomoc mieszkańcom, gdyż nic nie daje tak dobrych wyników jak ćwiczenia praktyczne w inscenizowanych zdarzeniach. Strażacy najczęściej jako pierwsi dojeżdżają na miejsce zdarzenia. Duży nacisk więc położono na opanowanie oraz posługiwanie się sprzętem hydraulicznym do cięcia karoserii, a także na sposób ewakuacji osób poszkodowanych. Kierownikiem manewrów był Komendant Miejsko-Gminny OSP w Nowogrodźcu druh Mirosław Szuter.

Dla organizatora ćwiczeń było ważnym, by nasi Strażacy mieli w pełni opanowane czynności - szybko i przede wszystkim jak najbardziej skutecznie nieść pomoc poszkodowanym. Przeprowadzone sobotnie ćwiczenia z pewnością przyczyniły się do doskonalenia wiedzy i umiejętności Strażaków gminy Nowogrodziec.

>>Galeria zdjęć - Manewry Strażaków<<
Oprac., fot. Stanisław Żółtański