plakat swieto chlebazd

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA XX EDYCJĘ ŚWIĘTA CHLEBA,

które odbędzie się dnia 27 września 2015r.

Plac przy Świetlicy Wiejskiej w Milikowie

godz. 13.00

Patronat honorowy nad imprezą objął

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich

Organizator:

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Współorganizator:

Sołtys Wsi Milików

Rada Sołecka wsi Milików

Zespól Folklorystyczny "Milikowianki z Kapelą"

Serdecznie zapraszmy!

>>Więcej informacji - GCKiS w Nowogrodźcu<<