Każdy w sobie cień PIĘKNEGO nosizd

Podczas „III Jarmarku Garncarskiego – Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą” w dniu 15 sierpnia br. odbył się Wernisaż Ikon, które powstały w trakcie Warsztatów Ikonograficznych oraz I Międzynarodowego Pleneru Ikonograficznego z udziałem ikonografów z Ukrainy, Litwy, Polski, Niemiec i Holandii.
Pomysłodawcą wydarzeń był Gospodarz gminy Nowogrodziec Robert Relich. Organizatorem Warsztatów, Pleneru oraz Wernisażu Ikon był Urząd Miejski w Nowogrodźcu. Piękną oprawę muzyczną Wernisażu zapewnił Chór Harmonia pod kierownictwem Pani Antoniny Zakrzewskiej.
Ikony stworzone przez naszych mieszkańców - uczestników warsztatów oraz przez zaproszonych gości - uczestników pleneru, były wyrazem wrażliwości, refleksji i modlitwy, wyrazem Piękna, gdyż „Każdy w sobie cień Pieknego nosi” (Cyprian Kamil Norwid).
Wernisaż był wyjątkowo wzruszający - imponujące piękno ikon nikogo nie pozostawia obojętnym. Ikona jest szczególnym rodzajem malarstwa i jako taka ma swój konkretny język. Dla wielu ludzi współczesnych jest zjawiskiem estetycznym, które wywiera wpływ emocjonalny na jej odbiorcach. Nie ma jednak tego na celu. Zadaniem ikony jest wyciszenie zmysłów, uspokojenie i modlitwa. Ikony są Pięknem, które może odmienić nasze życie. Jeśli człowiek stanie się Piękny, nikt nie będzie mógł mu tego odebrać.

III Jarmark Garncarski – Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą odbył się w dniach 15-16 sierpnia 2015 roku. Organizatorem było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu oraz Urząd Miejski w Nowogrodźcu. Święto nawiązywało do tradycji garncarstwa – najstarszego rzemiosła na terenie naszej Gminy. Pomysłowość i zaangażowanie wykazały Sołectwa, które barwnie i interesująco przedstawiły na swoich stoiskach tradycyjne regionalne potrawy oraz wyroby rękodzielnicze. W programie obchodów przewidziano również: jarmark ceramiczny – prezentację wyrobów zakładów ceramicznych z terenu gminy Nowogrodziec i targi eko-żywności. 

>>Relacje TV Łużyce z Wernisażu Ikon oraz III Jarmarku Garncarskiego – Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą<<