siostry lub

W 2017 roku Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty będą obchodzić 800-lecie sprowadzenia sióstr do Polski, a w 2020 roku minie 700 lat zakonu sióstr Magdalenek w Lubaniu. Pierwszy klasztor Magdaleny od Pokuty na ziemiach polskich został ufundowany w Nowogrodźcu nad Kwisą w 1217 r. przez św. Jadwigę Śląską, która jest Patronką Gminy i Miasta Nowogrodziec.
Historia Świętej Jadwigi Śląskiej i ufundowanego przez nią klasztoru zakonnic św. Marii Magdaleny nierozerwalnie wiąże się z naszą gminą. Tradycja wiąże powstanie nowogrodzieckiego klasztoru ze św. Jadwigą Śląską, która w 1217 roku miała otrzymać od swojego męża księcia śląskiego Henryka Brodatego znajdujący się nad Kwisą zameczek myśliwski, by przeznaczyć go na cele zakonne. Wraz z rozpoczęciem funkcjonowania klasztoru w Nowogrodźcu zaczęli do niego przybywać rzemieślnicy spełniający różnego rodzaju funkcje służebne. Z czasem ludności mieszkającej przy klasztorze było coraz więcej. Lokacja miasta w 1233 roku jest początkiem historii Nowogrodźca. Pomimo wielkich postępów reformacji w miastach śląskich w wieku XVI, Nowogrodziec pozostał wierny zawsze religii katolickiej.
Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty jest wyrazem troski Kościoła o los moralnie zaniedbanych kobiet i dziewcząt. U początków istnienia siostry prowadziły ściśle kontemplacyjny charakter życia. W 1320 r. dzięki staraniom księcia Jaworskiego i Ziębickiego Henryka zainicjowano istnienie konwentu w Lubaniu, który jako jedyny przetrwał bezlitosną sekularyzację klasztorów przeprowadzoną przez rząd pruski w 1810 r.
Z okazji zbliżających się uroczystości upamiętniających sprowadzenie sióstr do Polski oraz powstanie zakonu Magdalenek w Lubaniu, siostry planują wydarzenia, które przybliżą mieszkańcom Nowogrodźca i Lubania działalność sióstr Magdalenek. Dnia 18 października 2015 roku w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu odbędą się uroczystości,  podczas których o godzinie 15.00 mieszkańcy Nowogrodźca oraz zaproszeni goście spotkają się z Panem Zdzisławem Abramowiczem. Tematem prelekcji będzie przybliżenie historii powstania klasztoru Magdalenek, działalności i wpływu klasztoru na Nowogrodziec.

Zapraszamy serdecznie!
>>Relacje TV Łużyce - 800 lat Sióstr Magdalenek<<