Na skróty do młyna zd

31 sierpnia br. została zakończona przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowogrodźcu - łącznik ul. Młyńskiej z drogą powiatową na odcinku Nowogrodziec - Zabłocie.

Przebudowa drogi polegała na położeniu nawierzchni mineralno - bitumicznej o szerokości 3 metrów. Zaprojektowano nałożenie 2 warstw asfaltowych o łącznej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego.

W ramach realizowanej inwestycji wyremontowany został ponadto przepust drogowy długości 14 metrów. Łączna długość modernizowanej drogi wyniosła 853 metry. Całkowity koszt zadania wyniósł 330 tys. zł., który został zaplanowany w budżecie Gminy.

Na realizację inwestycji pozyskano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach finansowania ochrony rekultywacji i poprawy gruntów rolnych. Budowa będzie dofinansowana w wysokości 177,5 tys. zł. 

>>Zapraszamy do obejrzenia relacji TV Łużyce<<