św.jadwiga.slaska

16 października obchodzimy Święo Patronki Gminy i Miasta Nowogrodziec - Świętej Jadwigi Śląskiej.

Dnia 22 stycznia 2010 r. Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Świętej Jadwigi Śląskiej Patronką Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Historia Świętej Jadwigi Śląskiej i ufundowanego przez nią klasztoru zakonnic św. Marii Magdaleny nierozerwalnie wiąże się z naszą gminą.

>>Św. Jadwiga Śląska - Patronka Gminy i Miasta Nowogrodziec<<