zumba zd

Serdecznie zapraszamy na zajęcia sekcji sportowej ZUMBA oraz PILATES.

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek oraz każdy czwartek tygodnia.

Zajęcia PILATES dla Pań 50+ są nieodpłatne i zostały dofinansowane przez Gminę Nowogrodziec z Programu Profilaktycznego.

>>Więcej informacji - GCKiS w Nowogrodźcu<<