Będzie nowocześnie i komfortowo

„Troska o powstających w miastach hospicjach jest przejawem wyobraźni miłosierdzia” – Biskup Piotr Greger.

Hospicjum stacjonarne i zakład opiekuńczo-leczniczy w Nowogrodźcu już niebawem będą mieścić się w nowoczesnym i komfortowym budynku. Remont jest w ostatniej fazie. Jak podkreśła Gospodarz gminy Nowogrodziec, Burmistrz Robert Relich: "Zadanie jest realizowane terminowo". Wszystkie pomieszczenia budynku spełniają normy, które narzuca Rozporządzenie Ministra Zdrowia w zakresie wyposażenia obiektów opieki zdrowotnej.

W dniu 26 maja 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu została podpisana umowa pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu a Konsorcjum firm: Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roman Krawiecki oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EVERBEST” Jarosław Buryło. Przedmiotem umowy była realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Lubańskiej 16 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na prowadzenie działalności leczniczej prowadzonej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II Etap”. Umowa obejmowała wszystkie prace związane z zakończeniem przebudowy i rozbudowy budynku.

Zakończenie robót oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku nastąpi pod koniec grudnia tego roku. A już na początku 2016 roku podopieczni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu będą mieli bardzo dobre warunki do pobytu, zaś pracownicy, pielęgniarki - nowoczesne możliwości i warunki do opieki nad pacjentami, którzy potrzebują szczególnej pomocy.

Całkowity koszt inwestycji to około pięć milionów złotych. Zadanie finansowane jest w 75% ze środków Gminy Nowogrodziec, reszta środków to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

>> Zapraszamy do obejrzenia relacji TV Łużyce - Będzie nowocześnie i komfortowo<<