Nagrody BN zd

W dniu 16 października 2015 roku w Auli Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu odbyła się uroczystość związana z przyznaniem Stypendiów oraz Nagród Burmistrza Nowogrodźca dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za bardzo dobre wyniki w nauce, wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach oraz przeglądach artystycznych, a także związana z wręczeniem Nagród Burmistrza Nowogrodźca przyznawanych co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Antonina Szelechowicz, ksiądz Dziekan Krzysztof Słabicki, Proboszcz Parafii p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Nowogrodźcu, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu Cezariusz Rudyk, dyrektorzy jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Nowogrodziec, zaproszeni nauczyciele oraz przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, nagrodzeni uczniowie oraz rodzice.
Uroczystość rozpoczął występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu pod czujnym okiem Pani Renaty Dziuba.
Tradycyjnie dla pedagogów, którzy wyróżniali się w roku szkolnym 2014/2015 ciekawymi i niekonwencjonalnymi metodami nauczania, inspirującymi pomysłami i olbrzymim zaangażowaniem w pracę z uczniami, zostały przyznane Nagrody Burmistrza Nowogrodźca z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W trakcie uroczystości zostały także uhonorowane osoby, których działania na rzecz edukacji były skrzętnie gromadzone i odnotowywane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego – Oddział w Nowogrodźcu. Szczegółowe informacje oraz osoby nagrodzone Złotą Odznaką Nauczycielstwa Polskiego oraz Medalami Komisji Edukacji Narodowej przedstawiła Pani Teresa Drąg – Prezes Związku. Wyróżnione zostały Pani Wiesława Traczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach i Pani Grażyna Szwed – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie.
Stypendia i Nagrody Burmistrza Nowogrodźca to indywidualne wyróżnienia dla dzieci i młodzieży, których wiedza i zainteresowania wykraczają poza ogólnie przyjęte ramy nauczania. Są one motywacją do podejmowania nowych wyzwań i doskonalenia umiejętności, ożywiają pozytywną rywalizację oraz sprzyjają rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży.
Przyznawane po raz ósmy wyróżnienia obrazowały jak duży potencjał drzemie wśród nowogrodzieckich uczniów. W trakcie uroczystości przyznano Stypendia Burmistrza Nowogrodźca dla 18 uczniów. W tym roku, po raz pierwszy, zostały przyznane zarówno stypendia naukowe – było to 15 stypendiów, jak i artystyczne – były to 3 stypendia. Także po raz pierwszy w tym roku zostały przyznane nagrody dla zespołów oraz drużyn.
Nagrody indywidualne Burmistrza Nowogrodźca zostały przyznane 4 uczniom.
Na uroczystości została uhonorowana grupa 22 uczniów, która otrzymała nagrody na uplasowanie się na wysokich miejscach w konkursach na szczeblu powiatowym, organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kard w Bolesławcu.
W imieniu wszystkich dzieci zostały skierowane gorące podziękowania dla rodziców, a Przewodniczącym Rad Rodziców placówek oświatowych zostały wręczone róże, jako symbol wdzięczności za codzienny trud wychowywania.
Uzyskanie przez uczniów tak wspaniałych rezultatów nie byłoby możliwe bez zaangażowania nauczycieli oraz wsparcia dyrektorów jednostek oświatowych. Na ich ręce zostały złożone listy gratulacyjne oraz kwiaty, które były formą podziękowania za codzienną pracę całego grona pedagogicznego.

>>Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznych z uroczystości wręczenia Stypendiów oraz Nagród Burmistrza Nowogrodźca<<

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu,
fot. UM w Nowogrodźcu i SP w Nowogrodźcu