wręczeniezd

W dniu 17 października 2015 roku w miejscowości Czerna odbyło się uroczyste podsumowanie sezonu lotowego w lotach gołębi pocztowych sekcji Nowogrodziec. Gościem zaproszonym na uroczystości był Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich.

Sekcja Nowogrodziec należy do Oddziału Bolesławiec, Okręgu Jelenia Góra, Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

Sezon lotowy dla członków sekcji przebiegł dość pomyślnie, zarówno w lotach gołębi starych, jak i młodych.

Dla hodowców gołębi uroczystość podsumowująca wyniki w lotach gołębi jest okazją do wymiany doświadczeń i dzielenia się swoją wiedzą, pasją i spostrzeżeniami. Była to też okazja do nagradzania i wyróżnień najlepszych hodowców. Wręczenia nagród i wyróżnień dokonali Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich oraz Prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcji Nowogrodziec Andrzej Wilk.

Wszystkie puchary zostały ufundowane przez Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha, zaś trzy nagrody specjalne za lot prestiżowy z Paderborn (Niemcy) - przez firmę Novoferm Door Sp. z o.o.

Podsumowanie wyników w lotach gołębi pocztowych, Sekcja Nowogrodziec w 2015 roku, przedstawia się następująco:

KATEGORIA –A-

MISTRZ WOLSKI RAFAŁ 613,87 NOWOGRODZIEC
I VICE LATAWIEC KAZIMIERZ 1028,76 NOWOGRODZIEC
II VICE JANIEC STANISLAW 1073,70 NOWOGRODZIEC

KATEGORIA-B-

MISTRZ LATAWIEC KAZIMIERZ 537,90 NOWOGRODZIEC
I VICE KUJEL TADEUSZ i PATRYK 885,80 NOWOGRODZIEC
II VICE WOLSKI RAFAŁ 983,54 NOWOGRODZIEC

KATEGORIA –C-

MISTRZ LATAWIEC KAZIMIERZ 91,82 NOWOGRODZIEC
I VICE KUJEL TADEUSZ i PATRYK 217,053 NOWOGRODZIEC
II VICE WOLSKI RAFAŁ 237,54 NOWOGRODZIEC

KATEGORIA-M-

MISTRZ LATAWIEC KAZIMIERZ 75,85 NOWOGRODZIEC
I VICE WOLSKI RAFAŁ 126,37 NOWOGRODZIEC
II VICE JANIEC STANISLAW 340,81 NOWOGRODZIEC

MISTRZOSTWO GOLEBI MLODYCH- 2015

MISTRZ LATAWIEC KAZIMIERZ 15 konk. 178,96 coef NOWOGRODZIEC
I VICE JERZYK KRYSTIAN 15 konk. 616,80 coef. NOWOGRODZIEC
II VICE KUCHMISTRZ PAWEŁ 15 konk. 618,95 coef. NOWOGRODZIEC

Takie wyniki osiągnęli hodowcy gołębi sekcji Nowogrodziec w tym sezonie. Na pewno nasi hodowcy będą jeszcze nie raz uczestniczyć w rozmaitych zawodach, wystawach i zdobywać wysokie nagrody, czego im serdecznie życzymy!

wręczenie pucharów gołęb. zdjęcia

Fot. PZHGP Sekcja Nowogrodziec

Z historii polskiego gołębiarstwa pocztowego:

Na ziemiach polskich, jak w całym świecie, wykorzystywano znane wszystkim zdolności powrotno-lotowe gołębi od najdawniejszych czasów: przede wszystkim do szybkiego przesyłania informacji o ważnych wydarzeniach, np.o zwycięstwach czy klęskach wojennych. W tym tez celu ptaki te zapewne były specjalnie hodowane.

Ruch hodowli i lotowania gołębi w celach już nie tylko doraźnie użytecznych, ale i konkurencyjno-sportowo-zabawowych, rozpoczął się na naszych ziemiach w pierwszych latach XX wieku. Na początku na Śląsku - zapewne pod wpływem Niemiec, gdzie ruch taki rozpoczął się znacznie wcześniej. Już w 1905 roku powstaje pierwsze zrzeszenie hodowców gołębi - w Zabrzu. Po odzyskaniu niepodległości 1918 roku, powstaje kilkanaście takich towarzystw o lokalnym charakterze i zasięgu. Zgody na ich powstawanie, a także na podejmowanie hodowli i loty gołębi, udziela w tym czasie Ministerstwo Spraw Wojskowych: wojsko tez opracowuje i wdraża specjalny dotyczący gołębi i sposobu ich wykorzystywania regulamin. Wynika to z faktu, iż traktuje się je jako ważny instrument łączności o charakterze strategicznym. Tak było zresztą wszędzie aż do drugiej wojny światowej, nic wiec dziwnego, ze po zajęciu Polski w 1939 roku hitlerowski okupant natychmiast zakazał Polakom hodowli gołębi pocztowych i zniszczył niemal cały nasz dorobek w tej dziedzinie.
W okresie okupacji hodowla, a tym bardziej loty gołębi pocztowych, zostały zakazane. Nieprzestrzeganie stosownego zarządzenia okupanta groziło surowymi konsekwencjami, nawet karą śmierci.

Odbudowa hodowli, a tym samym ruchu gołębiarskiego i gołębiarskiej organizacji, zaczęła się tuż po wojnie. Niestety, prawie od zera. Zaczęły się odtwarzać sekcje, oddziały, i grupy lotowe.
1 kwietnia 1946 roku odbył się w Krakowie ogólnopolski zjazd okręgowych grup lotowych i towarzystw hodowców gołębi pocztowych, na którym powołano ogólnopolską organizację hodowców i wytyczono jej dalekosiężny program, a także określono zadania bieżące. Siedzibą odtworzonego Zjednoczenia, przemianowanego potem na Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, stal się Poznań. Nawiązano tez pierwsze kontakty międzynarodowe z: Anglią, Belgią, Czechosłowacją. W 1948 w Katowicach zorganizowano pierwszą ogólnopolską wystawę gołębi pocztowych, w której udział wzięli także hodowcy zagraniczni. Tak Polska wróciła do międzynarodowej rodziny hodowców gołębi pocztowych.

/źródło:PZHGP/