ogłoszenia1 BN

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie rocznego Programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi

na 2016 r.

O G L O S Z E N I E

o wynikach konsultacji społecznych w sprawie rocznego Programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w ustawie

o działalności pożytku publicznego.

>>Więcej informacji - Biuletyn Informacji Publicznej<<