Kurs pływania dla dzieci zd

W ramach programu Mały Mistrz uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie wraz z wychowawcą Panią Jadwigą Skrok i nauczycielem wspomagającym Panią Marceliną Król uczestniczyli w 16-godzinnym kursie pływania. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na basenie w Osiecznicy.
Uczniowie pod okiem instruktorów uczyli się korzystać bezpiecznie z kąpieliska, ćwiczyli z przyborami oraz poznali podstawowe ćwiczenia i umiejętności poruszania się w wodzie. Rodzice aktywnie wspierali dzieci i nauczycieli w realizacji tego programu.
Zajęcia nauki pływania, prowadzone w formie zabawy, dostarczają dzieciom wiele radości i satysfakcji. Pływanie korzystnie wpływa na rozwój organizmu, podnosi ogólną sprawność fizyczną, pomaga utrzymać prawidłową postawę ciała. Ponadto kształtuje szereg pozytywnych cech osobowości, takich jak: odwaga, zdyscyplinowanie, systematyczność.

Kurs pływania dla dzieci został sfinansowany przez Gminę Nowogrodziec.

Kurs pływania dla dzieci zdjęcia
Źródło: SP w Gierałtowie