SP Zebrzydowa zd

Budynek Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej od dłuższego czasu jest nieczynny. Wybudowany w latach siedemdziesiątych, jest w złym stanie technicznym. Ze względu na obecne trendy demograficzne, politykę rozwoju społecznego oraz faktyczną potrzebę utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Zebrzydowej, władze samorządowe uznały, że są przesłanki do dalszego funkcjonowania placówki.

W dniu 12 listopada 2014 roku w Nowogrodźcu pomiędzy Gminą Nowogrodziec, reprezentowaną przez Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha a firmą Usługi Ogólnobudowlane „ŻURAW” z siedzibą w Tomaszowie Bolesławieckim reprezentowaną przez Mieczysława Żurawia, została podpisana umowa dotycząca przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej – Etap I.

W ramach pierwszego etapu inwestycji zrealizowane zostały następujące prace: przebudowa wejścia do budynku wraz z montażem pochylni dla niepełnosprawnych, roboty rozbiórkowe i roboty murowe, wymiana stolarki okiennej i elementów ślusarki, naprawa stropodachu, ocieplenie elewacji, modernizacja kotłowni opalanej węglem wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie i in.

Władze samorządowe Gminy Nowogrodziec przystępują aktualnie do drugiego i końcowego etapu inwestycji, który dobiegnie końca w I kwartale przyszłego roku. W ramach drugiego etapu inwestycji zostaną wykonane nowe tynki, posadzki, drzwi, nowe pomieszczenia dla nauki i zabawy, jak również pomieszczenia sanitarne i gospodarcze. Zostanie zagospodarowany teren wokół szkoły.

Gospodarz gminy Nowogrodziec Robert Relich osobiście kontroluje przebieg prac przy realizacji inwestycji: „Myślę, że i rodzice, i dzieci będą zadowoleni. Szkoła będzie kolorowa, nowoczesna, dobrze wyposażona.” Przebudowana szkoła będzie spełniała wszelkie normy przewidziane przepisami prawa.

>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji TV Łużyce "Będzie przedszkole w Zebrzydowej"<<