Apel BN zd

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec!

Mając na uwadze kolejny rozpoczęty okres grzewczy, pragnę Państwu przypomnieć, że spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma „segregacji” odpadów. Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia wytwarzane w czasie palenia śmieci powodują astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe. Spalając śmieci, zatruwamy nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. Paląc śmieci w piecu, niszczymy przewody kominowe poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może prowadzić do zaczadzenia. Zniszczony przewód kominowy może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu.

Obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów, paląc śmieci w domowym piecu.

W domowych piecach i kotłowniach bezwzględnie nie wolno palić:
- plastikowych pojemników i butelek po napojach,
- zużytych opon i innych odpadów z gumy,
- przedmiotów z tworzyw sztucznych,
- elementów drewnianych pokrytych lakierem,
- odzieży, obuwia i sztucznej skóry,
- opakowań po farbach, lakierach, klejach, chemikaliach, rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
- pozostałości farb, lakierów czy klejów,
- plastikowych toreb z polietylenu,
- baterii, sprzętu RTV i AGD,
- styropianu, przewodów i kabli,
- papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (D.U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza ww. spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny. Za spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów grożą sankcje nawet do 5000 zł. To jednak najmniejsza kara, bo cennym zdrowiem zapłacimy za to my wszyscy.

W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Nowogrodziec apeluję, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich. Jednocześnie bardzo dziękuję mieszkańcom, którzy dbając o jakość powietrza, postępują z odpadami prawidłowo i nie spalają ich w domowych piecach.

Liczę na Państwa i serdecznie dziękuję za dotychczasowe działania całej społeczności na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

                                                                                 Burmistrz Nowogrodźca
                                                                                       Robert Relich