Wyczekany chodnik zd

Na wniosek Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha i w porozumieniu z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Zarządcą drogi wojewódzkiej nr 357 przy ul. Chrobrego w Nowogrodźcu, została wykonana inwestycja polegającą na budowie części chodnika.

Odcinek drogi w tym miejscu był bardzo niebezpieczny i stwarzał zagrożenie dla ruchu pieszego. Wykonanie wspomnianego odcinka chodnika wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, a przede wszystkim młodzieży, która uczęszcza do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum znajdujących się w centrum Nowogrodźca.

Budując chodnik poprawiamy faktycznie bezpieczeństwo wszystkich pieszych. Zdecydowana większość pieszych porusza się po chodniku, jest to oczywisty wybór pieszego, nie trzeba go do tego zachęcać specjalnymi przepisami i mandatami. Jest mniej wypadków z pieszymi na poboczu, policja ma więcej czasu na egzekwowanie innych, bardziej wpływających na bezpieczeństwo przepisów.

Całość kosztów związanych w powyższą inwestycją finansuje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

>>Zachęcamy do obejrzenia relacji TV Łużyce "Wyczekany chodnik"<<