Będzie nowocześnie i komfortowo Hospicjum

Hospicjum stacjonarne i Zakład opiekuńczo - leczniczy w Nowogrodźcu już niebawem będą mieścić się w nowoczesnym i komfortowym budynku. Remont jest w ostatniej fazie. Jak podkreśla Dyrektor SP ZZOZ Robert Adaszewski: „Zadanie jest realizowane terminowo, wszystkie pomieszczenia budynku spełniają normy, które narzuca Rozporządzenie Ministra Zdrowia w zakresie wyposażenia obiektów opieki zdrowotnej”.
W dniu 26 maja 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu została podpisana umowa pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu a Konsorcjum firm: Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roman Krawiecki oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EVERBEST” Jarosław Buryło. Przedmiotem umowy była realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Lubańskiej 16 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na prowadzenie działalności leczniczej prowadzonej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II Etap”. Umowa obejmowała wszystkie prace związane z zakończeniem przebudowy i rozbudowy budynku.
Już na początku 2016 roku podopieczni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu będą mieli bardzo dobre warunki do pobytu, zaś pracownicy, pielęgniarki - nowoczesne możliwości i warunki do opieki nad pacjentami, którzy potrzebują szczególnej pomocy.
Zakład w pierwszej kolejności będzie świadczył usługi dla Mieszkańców Gminy Nowogrodziec.

Będzie nowocześnie i komfortowo Hospicjum zdjęcie