8601

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, iż Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na organizowane, w ramach cyklu spotkań dla potencjalnych beneficjentów, spotkanie informacyjne pt. „Środa z Funduszami na działalność proekologiczną”.
Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości pozyskania dofinansowania dostępne w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020 dla przedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Dodatkowo zaprezentowane zostaną założenia Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020 oraz źródła informacji o Funduszach.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 03 lutego 2016 roku w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, w godzinach 10.00 – 13.30, Plac Ratuszowy 32/32 a.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, w szczególności działających na terenie podregionu jeleniogórskiego, tj. powiatów: zgorzeleckiego, bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, jeleniogórskiego oraz miasta Jelenia Góra.
Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 01.02.2015 r. e-mailem na adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl – ze wskazaniem: nazwy podmiotu, imienia i nazwiska osoby uczestniczącej lub telefonicznie: 75 764 94 66; 75 75 249 42.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatne.
Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne. Sala, w których odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze pod numerem telefonu: 75 764 94 66; 75 75 249 42.
Link do ogłoszenia : http://rpo.dolnyslask.pl/cykl-spotkan-sroda-z-funduszami-na-dzialalnosc-proekologiczna/

indeks