wybory sołtysów

 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu zawiadamia, iż dnia 23 grudnia 2015 roku podczas Zebrania wiejskiego wsi Gościszów dokonano wyboru nowego Sołtysa wsi.

Nowym Sołtysem Gościszowa został Pan Ludwik Torba, który od 25 lat pełnił funkcję Prezesa OSP w Gościszowie.

Życzymy Panu Sołtysowi wielu osiągnięć w pracy na rzecz lokalnej społeczności!