info dla Mieszkańców z herbem zd

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnymi postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym

 

Lp. Nazwa czynności Termin realizacji

Postępowania

rekrutacyjnego

Postępowania

uzupełniającego

1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

07.03. – 31.03.2016r.

do godz. 14.00

04.05. – 13.05.2016r.

do godz. 14.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty

01.04. – 06.04.2016r.

14.05. – 18.05.2016r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14.04.2016r.

godz. 14.00

19.05.2016r.

godz. 14.00

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 18.04.2016r.

do 23.05.2016r.

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21.04.2016r.

godz. 14.00

25.05.2016r.

godz. 14.00

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym

 

Lp. Nazwa czynności Termin realizacji

Postępowania

rekrutacyjnego

Postępowania

uzupełniającego

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

07.03. – 04.04.2016r.

do godz. 14.00

26.04. – 29.04.2016r.

do godz. 14.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty

05.04. – 11.04.2016r.

30.04. – 05.05.2016r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.04.2016r.

godz. 14.00

07.06.2016r.

godz. 14.00

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 20.04.2016r.

do 22.04.2016r.

od 08.06.2016r.

do 10.06.2016r.

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25.04.2016r.

godz. 14.00

29 sierpnia 2016r.

godz. 14.00

 

Zobacz Zarządzenie Burmistrza >>>