certyfikat wykroty zd

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach otrzymała Certyfikat „Szkoły Przyjaznej Rodzinie” od Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie.

Szkoła Podstawowa w Wykrotach podziela przekonanie o zasadniczej roli rodziny w procesie formowania osobowości młodego człowieka oraz aktywnie działa w obszarze wychowywania młodego pokolenia w duchu odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, szacunku dla wartości życia, rodziny, małżeństwa i rodzicielstwa. Fundacja - Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, uznając zasługi i dowartościowanie przez szkołę roli rodziny w procesie wychowania dziecka, przyznała wspomniany Certyfikat w styczniu 2016 roku.

W ramach zobowiązań Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach będzie dążyć do realizowania działań formacyjnych skierowanych do uczniów, ich rodziców oraz grona pedagogicznego, polegających na organizowaniu zajęć, warsztatów, szkoleń i prowadzeniu programów podkreślających pozytywną rolę rodziny w rozwoju osobowym człowieka.

Serdecznie gratulujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach, wszystkim pracownikom i uczniom wyróżnienia „Szkoły Przyjaznej Rodzinie”!