podatki i terminy410

TERMIN RODZAJ PODATKU / OPŁATY
15 marca Podatek rolny, leśny - osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne
Podatek rolny, leśny -   osoby prawne
Podatek od nieruchomości - osoby prawne
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
31 marca Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

W związku ze zbliżającym się terminem płatności podatków, Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie przypomina, iż uległ zmianie sposób poboru podatków. Obecnie sołtysi nie pobierają należności podatkowych gminy. Wszystkie zobowiązanie podatkowe można zapłacić przelewem elektronicznym, gotówką w wybranym banku lub placówce pocztowej. Numery rachunków bankowych znajdą Państwo na decyzjach wymiarowych dotyczących 2016 roku. UWAGA - każdy podatnik ma nadany indywidualny numer rachunku bankowego.

Wszelkie informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu w pokoju nr 22.