dzien soltysa 2016

 

Z okazji Dnia Sołtysa

składamy wszystkim Sołtysom życzenia wytrwałości

w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej

oraz wyrazy uznania za codzienny trud

i zaangażowanie w pracę społeczną.

Życzymy wielu zawodowych sukcesów,

a także zdrowia i szczęścia w życiu osobistym.

Niech świętowany dziś dzień, stanie się powodem

do satysfakcji oraz bodźcem do dalszego działania.

 

tulipany

 

Coroczne święto, obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom, czyli przedstawicielom lokalnych, zwykle wiejskich społeczności. Sołtysi pojawili się już w średniowieczu – wyznaczani byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę wiejskich sędziów. Z czasem ich mocna pozycja została częściowo ograniczona. Po upadku komunizmu sołtys został organem wykonawczym sołectwa, czyli jednostki pomocniczej gminy. Obecnie sołtysa wybierają mieszkańcy danego sołectwa – zwykle zostaje nim osoba z miejscowej społeczności, która pozostaje na bieżąco w sprawach lokalnych. Współcześnie do obowiązków sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich, udział w sesjach Rady Miejskiej.

W gminie Nowogrodziec utworzono 13 sołectw.