przedszkola zd

Drodzy Rodzice !!!
 
Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu oraz filia Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej ogłaszają nabór dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2016/2017

*  Zapewniamy

 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka.
 • Nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi oparte na wypracowanej koncepcji pedagogicznej.
 • Bezpieczeństwo.
 • Opiekę specjalistyczną ( logopeda, oligofrenopedagog).
 • Życzliwą i miłą atmosferę.
 • Zaangażowany w swoją pracę personel .

*  Dzieciom

 • Nowoczesne, estetyczne, bogato wyposażone sale zabaw.
 • Zdrowe i smaczne posiłki zgodne z normami żywieniowymi.
 • Interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy.
 • Imprezy, uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • Udział w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez placówki i instytucje lokalne.
 • Uzyskanie gotowości szkolnej.
 • Organizację „Dni otwartych” dla przedszkolaków i ich rodziców.

*  Rodzicom

 

 • Możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowanie różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki.
 • Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka.
 • Pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych.
 • Zajęcia i zabawy integracyjne.

*  Zajęcia dodatkowe

 • Zajęcia z logopedą.
 • Religia dla 5-6 latków.

*  Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:

 • Podstawę programową wychowania przedszkolnego,
  w tym naukę języka niemieckiego
 • Program profilaktyczny „Bezpieczny przedszkolak”
 • Promowanie przez przedszkole zdrowego trybu życia:

- realizacja programu profilaktyki antytytoniowej  

 „Czyste powietrze wokół nas”,

- „Ekologia na co dzień”,

 - „Mamo, tato wolę wodę”

 • Kontynuację projektów unijnych: niemieckiego i czeskiego.

Informujemy, że od dnia 07.03.2016 do 31.03.2016 roku trwać będzie rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 .
Informujemy, że do dnia 31.03.2016 roku trwać będzie rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 .
  Wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu lub pod numerem telefonu 757316335.