ZEBRANIE WIEJSKIE 271x150

 

OGŁOSZENIE

         Na podstawie § 23 pkt 2 lit. a) Statutu Sołectwa Parzyce zwołuję Zebranie Wiejskie mieszkańców Parzyc, które odbędzie się 31 maja 2016 roku o godz. 19:00 w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Parzycach.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Sprawy mieszkańców – wnioski, pytania, uwagi.
3. Informacja Burmistrza Nowogrodźca o budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2016 rok.
4. Ochrona Środowiska.
5. Bezpieczeństwo mieszkańców.
6. Zakończenie zebrania.


                                                                                 Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                   Robert Marek Relich