Kolejna inwestycja drogowa zd

Władze samorządowe Gminy Nowogrodziec rozpoczynają kolejną inwestycję drogową „Przebudowa drogi gminnej nr 103889D - ulica Jodłowa w Nowogrodźcu i Milikowie”. Inwestycja ta jest kontynuacją przebudowy infrastruktury drogowej po zakończeniu inwestycji przy ul. Asnyka.

Projekt dotyczy przebudowy drogi gminnej o długości 678 mb. Zakres budowy obejmuje wykonanie jezdni o szerokości od 4 – 5 m i poszerzenia na wlotach do dróg powiatowych, wykonanie chodnika na około 200 m o szerokości 2 m, który łączył będzie ul. Sienkiewicza z ul. Asnyka.

Aktualnie droga posiada nawierzchnię częściowo gruntową, a w części - zniszczoną nawierzchnię bitumiczną. Zaprojektowane jest poszerzenie jezdni z 3 m do 4 i 5 m oraz wymiana nawierzchni drogi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz budowa chodnika. W ramach przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia mineralno – bitumiczna na całej długości drogi o grubości 8 cm (4 cm warstwa wiążąca i 4 cm warstwa ścieralna). Wzdłuż modernizowanej drogi wykonane zostaną obustronne pobocza tłuczniowe z kruszywa łamanego oraz odcinkowo ścieki z kostki brukowej.

Na części drogi powstanie chodnik o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 8 cm, układany na podsypce cementowo – piaskowej ograniczony krawężnikiem betonowym.

Na realizację inwestycji złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” na kwotę 443 067,00 zł.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogami powiatowymi.

>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji TV Łużyce pt. "Ul. Jodłowa się doczekała"<<