Apel Burmistrza zd

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec!

W okresie wiosennym znacznie wzrasta zagrożenie pożarowe kompleksów przyleśnych, lasów, obszarów rolnych, łąk, pastwisk czy też terenów ogrodów działkowych, poboczy dróg i linii kolejowych.

Po okresie zimy roślinność jest bardzo wysuszona i szczególne łatwo palna. Wiosenne pożary powodowane wypalaniem traw stanowią poważne zagrożenie dla Mieszkańców, zabudowań mieszkalnych oraz zabudowań gospodarczych. Wypalanie traw i ściernisk prowadzi do nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym i jest przyczyną wielu pożarów. Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, ponadto powoduje zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków.

Praktyka wypalania traw jest działaniem nielegalnym w myśl obowiązujących przepisów – art. 131 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny.

Wspomnieć należy, iż rolnikowi, który nie przestrzega zakazu wypalania traw, grozi ograniczenie bądź cofnięcie dopłat bezpośrednich, gdyż ta forma wsparcia unijnego zobowiązuje użytkownika gruntów do utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej.

Każdy wyjazd jednostek straży pożarnej to znaczne koszty, które wszyscy pokrywamy solidarnie. Ponadto strażacy, zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę niezbędni.

Wobec tak dużego zagrożenia Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich apeluje do wszystkich Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec o zachowanie rozwagi i zaprzestanie wypalania traw i ściernisk. Chrońmy nasze życie, zdrowie, bezpieczeństwo i otoczenie!