Tworzenie i umoc. więzi zd

Umowa dotycząca nawiązania partnerstwa i współpracy pomiędzy gminą Nowogrodziec (Polska) i gminą Srbac (Republika Serbska Bośni i Hercegowiny) została zawarta w dniu 19 kwietnia 2012 roku w Nowogrodźcu. Mając na uwadze wydarzenia historyczne łączące oba regiony, jak również wspólne tradycje i obyczaje, Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca, wystąpił do władz Gminy Srbac z inicjatywą podjęcia przyjacielskiej współpracy w różnych dziedzinach życia obu gmin.

Większość miejscowości z terenu naszej gminy zamieszkała jest przez reemigrantów z byłej Jugosławii. Są to potomkowie Polaków, którzy „za chlebem” wyjechali z Galicji do Bośni na przełomie XIX-XX wieku. Po drugiej wojnie światowej powrócili do kraju i osiedlili się na Dolnym Śląsku, między innymi właśnie w Gminie Nowogrodziec.

Współpraca z zagranicą, jak również promocja naszego regionu, to jedna z ważnych kompetencji władz samorządowych Gminy Nowogrodziec. Nawiązanie partnerskiej współpracy z Gminą Srbac jest dla naszej gminy szczególnie ważne i strategiczne. Mieszkańcy gminy Srbac to bardzo życzliwi ludzie, gościnni, otwarci oraz pozytywnie nastawieni do życia. Gmina Srbac jest umiłowana przez wielu naszych rodaków, ziemia serbska stała się dla nich drugą Ojczyzną. Współpraca między Gminą Srbac i Gminą Nowogrodziec przynosi wiele korzyści mieszkańcom obu gmin, jest inspiracją do organizacji wspólnych spotkań, pomocy w sytuacjach kryzysowych, realizacji przedsięwzięć, takich jak odzyskanie grobów naszych przodków, dbanie o polskie cmentarzy.

Przedstawiciele władz samorządowych Gminy Srbac podczas krótkiej wizyty w naszej Gminie wyrazili w dniu 4 kwietnia br. ogromne uznanie oraz podziękowanie władzom samorządowym - Burmistrzowi Nowogrodźca Robertowi Relichowi i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Antoninie Szelechowicz za pomyślnie rozwijającą się współpracę partnerską między naszymi społecznościami. Naczelnik Gminy Srbac Drago Ćirić podziękował gorąco za osobisty profesjonalny i pełen serca wkład Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha w budowanie prawdziwej przyjaźni i partnerstwa polsko-serbskiego, wręczając gratulacje i podziękowania w imieniu własnym oraz całej społeczności Srbac.

Tworzenie i umocnienie więzi 2 www