matka boska ze Świrza zd

W kościele parafialnym p.w. św. Antoniego z Padwy w miejscowości Gierałtów, w Gminie Nowogrodziec, znajdują się unikalne obrazy.

Zostały one przywiezione przez mieszkańców Gierałtowa z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej po II wojnie światowej.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji filmowej TV Łużyce, w  której Ksiądz Zbigniew Dyl, proboszcz parafii p.w. św. Antoniego z Padwy w Gierałtowie, opowiada o historii przesiedlenia z Kresów Wschodnich, o przywiezionych ze Świrza obrazach, naczyniach liturgicznych, Drodze Krzyżowej, o przekazywaniu wiary i tradycji młodemu pokoleniu, o obrazie Matki Bożej, która jest patronką Świąt Kresowych.

Zapraszamy Państwa na VII Święto Kresowe w Gierałtowie, które rozpocznie się o godzinie 14.00 dnia 25 czerwca 2016 roku.

>>Matka Boska ze Świrza - TV Łużyce<<